In de media is er veel aandacht voor de bezuinigingen die in alle gemeenten te verwachten zijn. Het Rijk en mogelijk ook de Provincie keren minder uit. In Tiel zou het zomaar kunnen gaan om 4 of 5 miljoen.

Vraag is natuurlijk waarop bezuinigd moet gaan worden om de begroting van de gemeente Tiel ook op termijn gezond te houden. In het verkiezingsprogramma van GL staat hierover o.a.:

“GroenLinks zal daarbij de belangen en voorzieningen voor mensen met een minimumuitkering of werkende armen als eerste meewegen. Naast bezuinigingen pleit GroenLinks voor intelligent investeren in milieu en duurzaamheid, zodat nu al de basis voor economisch herstel gelegd kan worden.”

“GroenLinks wil kritisch kijken naar wat de gemeente wel en niet uitvoert. Wat geen meerwaarde heeft of goedkoper/eenvoudiger door anderen gedaan kan worden moet niet doorgezet worden. Zo kunnen we, zonder de gemeentelijke belastingen onnodig te verhogen, niet alleen bezuinigen maar mogelijk ook nieuwe noodzakelijke zaken financieren.”

Het is dus niet zo dat wij zonder meer ambtenaren willen lozen zoals bijv. in de Gelderlander van zaterdag 13 februari stond. Wat wij willen is ambtelijk personeel efficiënter inzetten wel. Specialisten delen met andere gemeenten zodat minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de inhuur van dure mensen van externe bureaus.

Alle bezuinigingen moeten uitermate goed gewogen worden op het effect op lange termijn. Bovendien zijn er vele verplichtingen die lang doorlopen. Helaas is de wethouder van financiën nog niet zover om al ruim voor de verkiezingen een pakket met mogelijkheden te laten zien. Jammer, omdat we dan juist in deze verkiezingstijd duidelijker beleidskeuzes kunnen maken. Nu volgt dit lijstje pas op 2 of 3 maart. Te laat voor de verkiezingen. Wel op tijd voor de coalitie besprekingen. Daarin willen wij onze inbreng leveren op basis van wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Suggesties of ideeën:
Mail het aan:
pietvanwijk50@gmail.com