Op vrijdag 12 februari hielden vijf basissscholen uit de gemeente Tiel een Warme Truiendag, als onderdeel van een landelijke actie om energie te besparen op scholen. De leerlingen kwamen die dag extra warm aangekleed naar school waardoor de verwarming een graadje lager kon worden afgesteld.

De vijf scholen die dit jaar meededen aan de Warme Truiendag zijn:

  • De Montessorischool,
  • Dagobert,
  • Prins Willem Alexander locatie West,
  • De Hoge Hof en
  • De Regenboog.

GroenLinks Tiel hecht veel belang aan dergelijk activiteiten omdat ze energiebewust gedrag stimuleren en helpen verankeren.  Als blijk van waardering hebben we deze scholen daarom een feestelijk pakket aangeboden met daarin een aantal setjes duurzame LED-lampen, die gebruikt kunnen worden als noodverlichting op de fiets. Ook dat past in ons streven naar een veilig en duurzaam Tiel.