Geïnspireerd door andere gemeenten, organiseert ons raadslid Maureen Klijn nu samen met de gemeente Tiel een avond over de Global Goals. Dit zijn 17 ontwikkelingsdoelen om de wereld en het leven voor iedereen toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van ongelijkheid en armoede. En ook aan het tegenhouden van klimaatverandering en stimuleren van duurzame productie en consumptie. Hoe kan Tiel op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan deze doelen, die wereldwijd worden nagestreefd? Dat is de centrale vraag op deze openbare beeldvormende avond. Iedereen is van harte welkom.

Programma:

  • Mevrouw Eline Vermeer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vertelt meer over Global Goals. Ook laat zij zien hoe verschillende gemeenten hiermee bezig zijn.

  • De heer Frank Landman, directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Rheden, vertelt over de aanpak in Rheden. Rheden heeft dit jaar de titel ‘Meest inspirerende Global Goals gemeente’ gekregen.   

  • Een aantal Tielse ambtenaren vertelt hoe verschillende Global Goals terug te vinden zijn in het beleid van de gemeente.

  • Foto-expositie en in gesprek over Global Goals aan de hand van stellingen.

De beeldvormende avond is in de raadzaal, ingang Ambtmanstraat 13. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.