Op meerdere plekken in Tiel zijn de afgelopen tijd plannen gemaakt voor de kap van diverse grote bomen bij herinrichtingsprojecten (Konijnenwal, Vier Gravinnen, geluidswal Drumpt). Vooral bij de Konijnenwal heeft dit geleid tot diverse protesten van omwonenden, die hun groene leefomgeving in stand willen houden.

De gemeente heeft een goede onderbouwing gegeven waarom deze bomen gekapt moeten worden. Vaak is de slechte levensverwachting de grootste reden waarom men tot kap overgaat. Dit is een begrijpelijke reden.

Wat minder begrijpelijk is, is het feit dat de gekapte bomen niet 1-op-1 gecompenseerd worden, zowel in aantal als in kwaliteit. Volgens de huidige kapvergunning (“omgevingsvergunning met als activiteit kappen”) is dit helaas ook niet altijd verplicht. Feitelijk verdwijnen er dus telkens bomen na een herinrichting. GroenLinks Tiel vindt dit een slechte zaak. Bomen zijn beeldbepalend en zorgen voor de nodige ruimtelijke kwaliteit: een prettige leefomgeving. Natuurlijk zorgen ze ook voor schone lucht, een woonplek voor dieren en insecten en zorgen ze voor een beter microklimaat (minder hitte en wind). Dat het totale bomenbestand op deze manier inkrimpt is slecht voor het Tielse woongenot.

GroenLinks Tiel pleit dus voor een betere herplantplicht, waarbij men, voor dezelfde waarde als de verdwijnende bomen, zorgt voor compensatie op dezelfde plek. Als dat niet mogelijk is, dan moet dit op een andere plek gecompenseerd worden. GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de gebrekkige herplant van het grote aantal bomen dat deze winterperiode in Tiel gekapt wordt. Ook zullen we proberen de herplantplicht verplicht te maken voor de kap van iedere boom waar een kapvergunning voor nodig is.