GroenLinks Tiel vindt het onbegrijpelijk dat het huidige college meer gebruik wil gaan maken van de gifspuit om onkruid te bestrijden. In de gemeente Tiel wordt nu 50% van het verharde oppervlak chemisch onkruid vrijgemaakt. Dit wordt straks 100%. Voor GroenLinks Tiel een reden om tijdens de algemene beschouwingen opnieuw te pleiten voor “eruit met die gifspuit!”

Op 16 september 2011 nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aan om onkruidgif Roundup te verbieden. Roundup is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen door gemeenten en particulieren. Spuiten met het spul leidt tot verhoogde concentraties glyfosaat - de giftige stof in Roundup - in het oppervlaktewater. Diverse onderzoeken tonen een verband tussen glyfosaat en verschillende soorten kanker, hormoonverstoringen en zenuwafwijkingen aan. Rondup is dus niet alleen schadelijk voor het milieu. Uiteindelijk vormt het een risico voor de volksgezondheid.

Onkruid met gif te lijf gaan betekent gif in het grondwater en dus ook in het drinkwater. Hoe voorzichtig je ook te werk gaat, dit risico is er gewoon. Het college in Tiel lijkt alleen oog te hebben voor de economisch goedkoopste oplossing. In het kader van de bezuinigingen is de makkelijkste weg om weer te grijpen naar de gifspuit. Effectief op korte termijn is het zeker, maar goedkoop zal op termijn duurkoop zijn. GroenLinks roept in een motie het college daarom op om het gebruik van chemische onkruidbestrijding te heroverwegen en inwoners actief te informeren over de risico’s.