Recent is er een subsidieregeling gekomen met een bijdrage in de isolatiekosten voor woningeigenaren. Een stimulerende provinciale regeling. Vlot op gereageerd door de gemeente Tiel. Maar hoe zit het met huurwoningen?

Wie neemt daar initiatief om de stookkosten te verlagen? Moet een huurder van een 40 jaar oude woning opdraaien voor het hoge energieverbruik van deze woningen?

Op kleine schaal worden er wel huurwoningen door de woningbouwcoöperaties op projectbasis goed en grondig geïsoleerd. Nauwelijks zonder huurverhoging. In alle andere gevallen moet de bewoner zelf initiatief nemen. De corporatie betaalt en rekent het volle bedrag door in de huur, inclusief de jaarlijkse huurverhoging. Natuurlijk zijn de lagere energiekosten voor de huurder. De coöperatie echter investeert eenmalig, schrijft over 3 of 5 jaar af en int daarna nog altijd de verhoogde huur.
Is het niet beter om de kosten van bijv. de isolatie over een bepaalde periode maandelijks van de huurder te innen en dit niet in de huur zelf door te belasten?
Pas voor een nieuwe huurder, die in een betere woning komt, gaat de verhoogde huur gelden.
Inmiddels wordt er door de coöperaties gewerkt aan een plan om alle huurwoningen op het niveau van energielabel B te krijgen. Hierbij moet de verhoging van huur in euro’s altijd lager zijn dan de energiekosten die men terug krijgt. Goed plan, nog geen werkelijkheid en een prikkel is daarom zeker noodzakelijk.

Moet dit daarom niet een van de (nieuwe) prestatieafspraken zijn tussen de gemeente Tiel en de woningcorporaties zodat veel meer huurwoningen geïsoleerd gaan worden? Goed voor de portemonnee, goed voor de duurzaamheid van de woningen en goed voor het milieu. Bovendien levert woningisolatie nieuwe banen.
Daarnaast moet er vanuit Rijk en Provincie veel meer geld komen voor juist de isolatie van huurwoningen!