De ambtelijke molen maalt langzaam. Dat blijkt maar weer. De zomer is alweer voorbij en nu pas is het strooibeleid van de gemeente Tiel geëvalueerd. In de afgelopen vergadering van de commissie Ruimte is het stuk eindelijk besproken, nog wel op tijd voor de komende winter.

Een van de conclusies van het rapport is dat de ophef over het strooibeleid voornamelijk een mentale kwestie is: de burger is de strenge winters niet meer gewend en daarnaast verwacht men ook dat alle wegen ten alle tijde berijdbaar moeten kunnen zijn. Een rake conclusie, die GroenLinks Tiel zeker deelt. Het toont maar weer eens aan dat de natuur zich niet altijd laat temmen en dat wij ons daar af en toe naar moeten schikken.

De gemeente heeft een goede evaluatie geschreven. Daaruit blijkt dat, ondanks de stevige winter van 2009/2010, Tiel z'n zaakjes goed op orde heeft. Er was in Tiel dan ook geen tekort aan strooizout: toen de bodem van het depot in zicht was is er op het laatst nog zeezout vanuit Egypte ingekocht. In totaal is er meer dan 1 miljoen kilo zout (!) over het Tielse grondgebied uit gestrooid.

Tiel heeft kennelijk een goede inkoper, want de vrachtladingen zout zijn goedkoper ingekocht dan door de omringende gemeentes, die gezamenlijk inkopen. Ook zijn de procedures, wanneer er uitgerukt moet worden om te strooien, goed beschreven. Tiel heeft daarnaast een speciaal temperatuurmeetsysteem om gladheid snel te kunnen voorspellen.

Om nog beter voorbereid te zijn op dit soort winters, en hopelijk efficiënter (= minder vaak en mindere hoeveelheden!) zout te strooien, zal de gemeente Tiel enkele aanpassingen doorvoeren. Zo zullen er nog twee zogenaamde gladheidscoördinatoren worden aangesteld en zal er hoogstwaarschijnlijk nieuw materieel worden aangeschaft: een speciale fietspadstrooier met sneeuwploeg en een kleinere wendbaardere wagen voor in de binnenstad. De parkeerplaatsen zullen ook beter worden geveegd. En last but not least wil men een tweede temperatuurmeetsysteem aanschaffen, om zo nog betere voorspellingen te kunnen doen. Het mooie is dat dit binnen het bestaande budget plaats kan vinden: er is de afgelopen jaren al rekening mee gehouden.

Toch heeft GroenLinks een aantal verhelderende vragen en een kritische noot geplaatst:

  • De uitvoering van het beleid werkt kennelijk goed, maar de communicatie daaromtrent is niet optimaal. De informatie over de gladheidsbestrijding op de website van de gemeente ( http://www.tiel.nl/balie/product.asp?id=85280971-1331-4D2F-8B10-D77AC6B… ) mag wel uitleg (kaart + tekst) geven over de ligging en de keuzes van de strooiroutes. Wethouder Vermeulen heeft toegezegd dit te veranderen.
  • Ook is er niet gekeken naar andere manieren van gladheidsbestrijding, zoals het strooien met zand. De verantwoordelijke ambtenaar gaf aan dat Tiel al moderne strooimachines heeft die zogenaamd 'nat strooien'. Het gebruik van zand vindt met geen goed idee aangezien de machines daardoor vastlopen en dit vervolgens de straatkolken doet verstoppen. Men zal wel proberen de Tielenaar aan te zetten tot het zelf vegen van straten en trottoirs. Als iedereen maar een klein stukje doet kan dit al veel zout schelen.
  • Er is heel veel zout gestrooid. Dit is ongezuiverd zout, waar ook zware metalen in zitten. De gevolgen hiervan zijn al dit jaar zichtbaar: het heeft geleid tot verzilting van de bermen waardoor veel beplanting dood is gegaan. De ambtenaar heeft aangegeven dat er niet minder gestrooid kan worden aangezien het al heel efficiënt gebeurt.

Tiel zal dus wel de winter doorkomen. Maar als er de komende jaren weer zoveel gestrooid zal worden zullen we wel met de gepekelde peren zitten. Tijd om zelf de schep ter hand te nemen of lekker thuis te werken!