Gisteren werd tijdens de Commissie Ruimte de 'Regionale Ruimtelijke Strategische Visie' besproken. Een regionale ambitie voor onze regio, waarin 10 gemeenten meedoen. Er zijn voorheen 3 economische speerpunten opgesteld: Agribusiness, Economie & logistiek en Recreatie & toerisme.

We zijn verheugd dat onze suggesties zijn overgenomen in een reactiebrief aan de regio!
Dit zijn:

  1. Aandacht geven en stimuleren van duurzame landbouw, biologische landbouw in het bijzonder.
  2. Inzetten op een regionaal bijenlandschap, door te werken aan een regionale 'infrastructuur' voor de bijen.
  3. Kennis te nemen van- en aanbevelingen te volgen zover mogelijk van het nieuwe 'Deltaplan Biodiversiteitsherstel'. Dit plan, een samenwerking tussen wetenschappers, boeren en natuurorganisaties wordt in het najaar aangeboden aan minister Schouten van Landbouw.

We wachten voorzichtig hoopvol af hoe de regionale toekomst zich zal ontvouwen...