De afgelopen maanden waren behoorlijk hectisch. Vooral oktober was een topmaand. Veel druk en “deadlines” bij mijn dagelijks werk. In de fractie naast de gewone vergaderingen de voorbereiding op de algemene beschouwingen en tussendoor met een brede groep ook het verkiezing programma 2010 – 2014 schrijven.

Daarom moeten we soms ook een onderwerp minder aandacht geven. Dat geldt niet voor de nieuwe milieuvisie en klimaatnota. In zekere zin toch de “core- business” van GroenLinks.

In de gemeentelijke milieuvisie staan geluid, lucht en klimaat centraal. Een inhoudelijke goede visie met aandacht voor mens en milieu. Een visie ook waarin voorlichting en informatie geven aan ons, inwoners Tiel, een belangrijke plaats inneemt. Je kunt doen wat je wilt maar uiteindelijk gaat het ook om bewustwording.

In de milieuvisie veel aandacht voor CO2 reductie.

De te verwachten CO2 reductie binnen de gemeente is relatief beperkt. Niet meer CO2 uitstoot dan in 1990. Eerder was dit nog een vermindering van 6%. (in Tiel en de regio)

Ik begrijp dat dit mede veroorzaakt wordt door bedrijfsverplaatsingen naar Tiel waardoor andere gemeentes winnen wat voor Tiel als verlies gezien kan worden.
Of het netto resultaat daarvan voor de regio zodanig is dat wel de eerdere 6% CO2 reductie gerealiseerd wordt kon helaas door de wethouder niet aangegeven worden.
Ik vind dan ook dat er hierbij zeker nog winst te boeken is. Bijvoorbeeld door de inzet van duurzame energie te verhogen.

In de klimaatnota worden de maatregelen aangegeven hoe Tiel de komende 10 jaar minder belastend wordt voor het klimaat. Evenals de milieuvisie is de klimaatnota helder en doelgericht. Realistisch echter gelijk ook weinig ambitieus. Waar eerder werd gestreefd naar 10% duurzame energie in 2020 is het nu nog slechts 8%. De hele fractie vond dit toch echt te gek. Meer energie gebruiken en daarom gaan voor 8% i.p.v. 10%. Vreemde redenering. Het is toch opmerkelijk dat nu het maatschappelijk klimaat zodanig is dat zowel particulieren, ondernemers als de industrie volop willen investeren in duurzame energie de gemeente haar doelstelling naar neerwaarts bijstelt. Toename van het energie gebruik moet juist een extra prikkel zijn om meer duurzame energie op te wekken.

Als fractie hebben we daarom een amendement ingediend om die 10% terug te krijgen. Dit is mede onderschreven door het CDA, ProTiel en Lijst vd Burg. Tijdens de bespreking in de gemeenteraad van 18 november steunden ook PvdA en de VVD dit amendement. D’66 was bang voor windmolens in de achtertuin of het buitengebied want dat wordt volgens raadslid Spekman welstand vrij. Nou denk ik dan, dat is ons probleem niet. Wij hebben bedenkingen bij dat welstandsvrije. Bovendien is er ook nog een bestemmingsplan.

Uiteindelijk heeft ook D’66 het amendement gesteund.
Resultaat: minimaal 8% duurzame energie in 2020 met een inspanningsverplichting voor 10%.