Dierenwelzijn

Dieren hebben recht op een goed leven. Hoewel dit vaak een particuliere zaak is heeft de gemeente wettelijke taken op het gebied van onder andere opvang van verwaarloosde dieren of dieren in nood. Ook kan de gemeente door een goed flora-en fauna beleid dierenwelzijn in de breedste zin ondersteunen.

De wettelijke taken betreffen het asiel en de dierenambulance. Door samenwerking te stimuleren kan de gemeentelijke financiële bijdrage beter benut worden. Voorlichting over dierenwelzijn kan veel dierenleed voorkomen. Via de website van de gemeente kan deze informatie gegeven worden. Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. De jacht, als plezier, past hierin niet. Als dieren moeten worden bestreden omdat ze overlast veroorzaken moet dit gedaan worden op een wijze die bij het dier het minste leed veroorzaakt. GroenLinks Tiel is wil hierin actief preventiebeleid voeren. De gemeentelijke gedragscode Flora en Fauna is de leidraad voor het gemeentelijk handelen bij het groenbeheer.Om de bijenstand, ook in de gemeente Tiel, te herstellen willen wij het gebruik van insecticiden, en vooral neo-nicotinoïden, terugdringen.

GroenLinks wil daarom:

- ondersteuning van de Dierenambulance Tiel bij het vinden van vervangende huisvesting zodra de huidige locatie verkocht wordt;

- stimuleren van verdergaande samenwerking tussen diverse organisaties voor dierenwelzijn zoals het asiel en de dierenambulance;

- een vangnetregeling voor mensen die door omstandigheden niet in staat zijn voor hun huisdier te zorgen;

- verwijzing op de website van de gemeente Tiel naar (huis) dieren gerelateerde onderwerpen en organisaties;

- circussen met dieren geen vergunning geven voor optredens;

- stimuleren van maatregelen voor het plaatsen van mussenvides bij (nieuwbouw) woningen;

- stimuleert de plaatsing van bijenkorven;

- beperking en ontmoediging van het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.