Gevoelens van wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is; wat recht is en wat krom is, hebben er toe geleid dat de winkel van Van de Westeringh geworden is tot “De Zaak Van de Westeringh”. Een dossier, welke de fractie van Groenlinks niet onberoerd laat. Een dossier waarbij ook Groenlinks, niet doof en blind is, voor de positieve gevoelens over “Johan” in de samenleving.

 

In deze zelfde emotie wordt van ons, als gemeenteraadsleden Groenlinks, ook verwacht om zakelijk en zonder aanzien des persoons, helder; duidelijk en consistent te zijn in onze besluitvorming als fractie en gemeenteraad.

En daar gaat het hier ook om!

Tot halverwege de jaren 90 was de verkoop beperkt tot streekgebonden producten. In de tweede helft van de jaren 90 raken de appels en peren steeds meer op de achtergrond en neemt het aantal niet streekgebonden producten sterk toe. Ook worden er non-food artikelen zoals waspoeder en dergelijke verkocht.

In 2007 gaf de gemeente Tiel al aan dat het assortiment in de winkel van “Van de Westeringh” niet langer acceptabel is. De gemeente Tiel zal tot handhaving over gaan, indien het assortiment niet wordt beperkt tot de toegestane streekgebonden producten. Zowel op basis van het oude bestemmingsplan buitengebied uit 1983 als het nieuwe van 2005, is er wel toestemming voor het streekgebonden assortiment en niet voor zijn huidige (uitgebreide) assortiment.

Van de Westeringh accepteert het besluit tot handhaving niet. Hij gaat naar de rechter en vervolgens naar de Raad van State. Al deze rechtszaken verliest hij. Om zich vervolgens hierna te richten tot de gemeenteraad met het verzoek voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking.

Groenlinks heeft in deze zaak gekozen voor de lijn van handhaven en toepassen. Het bestemmingsplan buitengebied is voor Groenlinks niet heilig, maar zeker wel bepalend. Mede om te voorkomen dat, mede door precedentwerking, allerlei ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied gaan plaatsvinden. Bovendien is er duidelijk sprake van concurrentievervalsing. Van de Westeringh kan de kruideniersproducten aanmerkelijk goedkoper verkopen, doordat hij nauwelijks tot geen exploitatiekosten heeft. Van de Westeringh verkoopt immers vanuit een pand dat benoemd is als bedrijfsgebonden bebouwing.


Nu, twee jaar en enkele rechtszaken verder, is de feitelijke situatie niet gewijzigd en de gemeenteraad Tiel wil definitief een punt achter deze zaak zetten met de volgende afspraken.

Tot 1 december 2009 kan Van de Westeringh aantonen een andere locatie te hebben gevonden, voor de verkoop van zijn kruidenierswaren. Vervolgens heeft Van de Westeringh tot 1 juni 2010 om daadwerkelijk te verhuizen naar deze nieuwe locatie. Indien Van de Westeringh op een van genoemde datums niet aan de gestelde eisen voldoet, (of het assortiment niet heeft aangepast) zal gehandhaafd worden.

In de visie van Groenlinks zijn deze afspraken en termijnen reëel, aangezien de gemeente Tiel te lang heeft gewacht met daadwerkelijk optreden en hiermee een mogelijk gedogen suggereerde.

 

Piet van Wijk
tel.: 0344-611130
e-mail: pietvanwijk50@gmail.com