Groen werkt - Fietsstad Tiel - Zorg dichtbij voor iedereen - Power to the people - Focus

1. Groen Werkt

banen boven bezuinigingen. Wij willen investeren in groene energie en technologie, duurzaam bouwen, meer natuur en recreatie in en rondom de stad en uitmuntend openbaar vervoer. Dit levert een duurzame werkgelegenheid op voor nu en in de toekomst.

2. Fietsstad Tiel

de fietser krijgt ruim baan op een goed onderhouden fietspadennet. De fiets kan veilig en makkelijk gestald worden op station en in de binnenstad. Ook de verkeersveiligheid rondom scholen wordt scherp in de gaten gehouden en verbeterd. 

3. Zorg dichtbij voor iedereen

In elke wijk een zorgpunt. We vinden het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door mantelzorgers meer te ondersteunen en door woningen zoveelmogelijk toekomstbestendig te maken. Wat betreft zorg gaan wij uit van de zelfredzaamheid van de mens die hierbij zo goed mogelijk ondersteund wordt door de gemeente.

4. Power to the people

Burgers worden in een vroeg stadium betrokken bij besluitvorming. Een plan kan niet tegengehouden worden door een kleine groep uitgesproken burgers: besluiten moeten op grote schaal gepeild worden, bijvoorbeeld door een referendum. Daarnaast gaat de gemeente burgers die contact opnemen tijdig en correct informeren.

5. Focus 

Met minder geld en minder ambtenaren moet de gemeente zich gaan concentreren op het afronden van de huidige grote projecten (bijvoorbeeld Westluidense Poort of Fluvia Tiel en de klimaatdijk). Geen nieuwe projecten opstarten voordat de huidige zijn afgerond!