Recent is op politiek terrein, in de commissie Ruimte, de aanzet voor de nieuwe woonvisie besproken. Welke ambitie en visie moet de gemeente Tiel hebben de komende jaren, toegespitst op de vraag: wat voor soort woningen gaan we bouwen?

Daarbij deed de VVD een goede suggestie: Tiel moet zich durven onderscheiden ten op zichte van omringende gemeenten. De gemeente moet dit standpunt uit dragen richting ontwikkelaars en woningbouwcorporaties en moet hiermee dus ‘de boer op’. Dit vindt GroenLinks niet meer dan vanzelfsprekend. Eerder heeft GroenLinks een pleidooi gehouden om die delen van Passewaaij waar mogelijk nog gebouwd gaat worden, in te vullen met experimentele, duurzame en energieneutrale woningen. Hierdoor kan deze typische Vinex-wijk toch nog een onderscheidend kenmerk krijgen. Ook nuttig als promotie voor het wonen in Tiel.

De VVD wenst zich echter op een ander vlak te onderscheiden en grijpt hier maar weer naar het begrip ‘veiligheid’. Zij zien brood in het oprichten van ‘compounds’: streng beveiligde woningen in een wijk waar een ondoordringbaar hek omheen staat. Het beeldmerk waarmee het gevoel van de onveiligheid in Tiel juist onderstreept wordt. Dit mag geen werkelijkheid worden. De Nederlandse ruimtelijke ordening is op openheid en gelijkheid gebaseerd, waarbij de openbare ruimte niet opgedeeld wordt. Wanneer de rijken zich terugtrekken in aparte wijken met grote muren er omheen, dan krijgen we Amerikaanse toestanden met “gated communities”. Dat is niet bevorderlijk voor de sociale samenhang en levert voor de buitenstaanders ook een ongemakkelijk gevoel op: alsof alle anderen een risico zijn en buitengesloten moeten worden. GroenLinks pleit liever voor onderscheid op een ander vlak: architectonische uitmuntendheid en duurzaam plus energiezuinig bouwen. Wij zien wel wat in een Tielse variant van De Stad van de Zon (Heerhugowaard) of EVA Lanxmeer (Culemborg). Deze stedenbouw is gericht op gemeenschapszin en openheid, waarbij men experimenteel bouwen niet schuwt. Er is veel aandacht voor alternatieve energie en warmte. Dit zou een mooie aanvulling zijn op de huidige Tielse bebouwing.

GroenLinks vindt dat we anders, onderscheidend en zelfs waar van toepassing, welstandsvrij moeten bouwen. De compounds van de VVD echter zijn de ghetto’s van de rijken en creëren op kunstmatige wijze sociaal-maatschappelijk verschillen. Onnodig ook want waar het om gaat is het bouwen van mooie, betaalbare huizen en wijken voor de toekomst, zodat de woningmarkt weer in beweging komt.