GroenLinks heeft  tegen het bezuinigingsvoorstel van het College op de speelvoorzieningen gestemd. Het voorstel is om het financieel en beheersmatig onder te brengen bij het particulier initiatief. Voor 2017 zal dan het wijkbudget voor een jaar opgehoogd worden met €95.000. Voor de jaren daarna biedt de gemeente aan de burgers slechts onduidelijkheid.
Participatie is een gelijkwaardigheid  tussen overheid en burgers op basis van duidelijkheid over verwachtingen. De duidelijkheid die nu er is, is: "burgers, zoek het lekker zelf maar uit". Ervaring in het land concluderen dat dit betekent dat 50% van de speelvoorzieningen verdwijnt (onderzoek NUSO 2016). Ook de wethouder heeft toegegeven dat hij verwacht dat met name in kwetsbare wijken de woonomgeving voor kinderen achteruit zal gaan.

Daarnaast hebben de direct belanghebbenden, dus ouders met kinderen, vaak het te druk om zich ook nog hiermee bezig te houden. De ervaringen in Tiel onderbouwen dit.

We hebben als samenleving de mond vol over bewegen, gezondheid en zorg voor elkaar. Dit besluit staat hier haaks op. We mogen het dan financieel op orde hebben, maar voor het samen leven geldt dat niet.