Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) gaat in januari van start.
Na een lange aanloop met vooral de vraag wat te doen, geeft een helder plan van aanpak
nu eindelijk inzicht in hoe gaan we het doen.
De commissie Samenleving heeft op 30 november 2010 ingestemd met het plan van aanpak.
Er is gekozen voor een groeimodel. Het CJG begint met een pilot op vijf bestaande
locaties in Tiel.
GroenLinks Tiel vindt dit een terechte keuze. Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande structuur in plaats van een nieuw gebouw te creeren.

Niet investeren in stenen, maar in mensen.