GroenLinks Tiel let goed op de ontwikkelingen rondom nieuwe bestemmingsplannen. Door middel van deelname aan hoorcommissies en vragen aan het college houden we de gemeente scherp.

Onlangs heeft de Kamer van Koophandel een brief gestuurd aan de gemeenten Neerijnen en Buren, over het ter inzage leggen van bestemmingsplannen tijdens de schoolvakanties. De gemeente Tiel doet dit namelijk ook. Dit kan grote gevolgen hebben: terwijl u op een Franse camping niks in de gaten heeft, worden de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden in uw woon- of werkgebied voor de komende tien jaar vastgelegd. Daarom heeft GroenLinks Tiel de gemeente gevraagd of zij bereid zijn de aanbevelingen uit deze brief over te nemen: een betere informatievoorziening en een langere inzagetermijn tijdens schoolvakanties. De verantwoordelijke wethouder heeft gezegd dat de gemeente dit niet noodzakelijk acht.

In een bestemmingsplan staat namelijk aangegeven wat er op welke plek mag gebeuren en hoe dat er globaal uit mag zien. De gemeente mag bijvoorbeeld bepalen dat er in een gebied alleen gewoond mag worden en dat de huizen niet hoger dan 8 meter mogen worden. Het kan nog veel gedetailleerder, bijvoorbeeld in de binnenstad en op bedrijventerreinen zijn nog veel meer regels waar iemand zich aan moet houden. Op de website van Tiel staat dit goed beschreven: http://www.tiel.nl/Default.asp?A1PID=2161PTMC&A1SID=51595201031.

De gemeente Tiel heeft de laatste tijd regelmatig herzieningen van bestemmingsplannen. Dit houdt in dat er opnieuw gekeken gaat worden naar het bestemmingsplan. Dit levert kansen, maar ook beperkingen op. Als u uw huis of bedrijf wilt uitbreiden, kan het zeker lonen om dit vroegtijdig bij de gemeente aan te geven, zodat er bij zo'n herziening rekening mee gehouden kan worden. Wanneer men zo'n kans niet aangrijpt, kan het zijn dat er in de toekomst een ingewikkelde procedure doorlopen moet worden om alsnog iets gedaan te krijgen. Daarom wil GroenLinks Tiel u graag wijzen op de mogelijkheden.

Op de website van Tiel kunt u nagaan welke bestemmingsplannen er op dit moment herzien worden: http://loket.tiel.nl/balie/product.asp?ufid=339KPDX. Mocht er voor u aanleiding zijn om te reageren, dan kan dat. Na het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan ligt het 6 weken ter inzage. Daarna volgt het ontwerpbestemmingsplan dat ook 6 weken ter inzage ligt, hierop kunt u reageren door een officiële zienswijze in te dienen. Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en kan er alleen nog bij de Raad van State beroep worden ingediend. Daarna ligt het vast, en wijzigen is dan niet zo makkelijk meer. Daarom: let op als er weer bestemmingsplannen gewijzigd worden. Het kan van grote invloed zijn op uw toekomst!