Onder het motto “Tiel kan zoveel groener!” heeft de lokale afdeling van GroenLinks zaterdag actie gevoerd in en rond het centrum van de stad. De Waterstraat werd tijdelijk opgefleurd met grote bloembakken en bij de bouwplaats van De Vier Gravinnen zijn symbolisch twee bomen herplant. Aan omwonenden en passanten zijn zakjes bloemenzaad uitgereikt met het verzoek deze te zaaien op een kale plek in hun omgeving.

Ook politiek maakt GroenLinks Tiel zich sterk voor behoud en verbetering van het groen in de gemeente, zowel op openbaar als particulier terrein. Eén van de wensen van de partij is het instellen van een groennorm waarmee de minimale hoeveelheid openbaar groen in een wijk wordt vastgelegd. Ook waterpartijen horen daarbij. Fractievoorzitter Piet van Wijk: “Regelmatig vormen groenvoorzieningen een sluitpost bij bouwprojecten terwijl parken, struiken en bomen juist onmisbaar zijn in een gezonde leefomgeving. Ook zou men heel terughoudend moeten zijn met het kappen van volwassen bomen voor nieuwbouw omdat deze niet of nauwelijks te vervangen zijn door de (verplichte) jonge herplant. Wist je dat voor de bouw van De Vier Gravinnen onlangs 56 bomen zijn gekapt, deels zelfs illegaal?”

De gang van zaken bij De Vier Gravinnen was voor GroenLinks Tiel een belangrijke reden om afgelopen weekend actie te voeren bij het bouwterrein. Als tweede locatie werd gekozen voor de sterk versteende binnenstad, in de hoop dat de gemeente het signaal van deze ludieke actie oppikt en voor een groenere aankleding zorgt. Een ondernemer aan het Plein: “Het is hier flink opgeknapt maar nogal kaal. Een paar grote plantenbakken en meer bomen zijn zeker welkom ”. Een passant: “Goede actie, Tiel doet niet veel aan groen. Het park bij Passewaay blijft toch wel behouden he?”.

De komende weken verplaatst de actie zich naar enkele andere wijken in Tiel. Met dit initiatief sluit de lokale afdeling aan bij een landelijke campagne van GroenLinks, bedoeld om het belang van een groene leefomgeving te benadrukken. Eén van de manieren om aandacht te vragen voor groen is “Guerilla Guardening” in steden. Guerilla Gardeners, al dan niet lid van GroenLinks, gaan praktisch aan de slag en voorzien verwaarloosde plekken spontaan van zaden, bloemen en planten. In Tiel is om praktische redenen voor verplaatsbare plantenbakken gekozen. Daarnaast werd zaaigoed uitgereikt aan bewoners zodat er de komende weken nog meer groen te zien zal zijn. Onmisbaar voor mens en milieu!