Fietsstad Tiel

GroenLinks Tiel wil voor Tiel een echte fietsvisie! Waar zou deze visie uit moeten bestaan?

Fietspaden Tiel
Op zoek naar fietsknelpunten in Tiel

Hierbij valt te denken aan een compleet (zonder ontbrekende schakels), goed onderhouden (zonder gaten en hobbels) en veilig (geen ongelukken) fietswegennetwerk. We hebben als Tiel een prachtig buitengebied, dat echter niet goed verbonden is met Tiel en omliggende kernen. Door hierin te investeren zal men beter met de fiets langere afstanden af kunnen leggen. Daarnaast is het fietsen onderhevig aan een verandering. We zien meer elektrische fietsen en wielrenners op de fietspaden. Tiel zou ook moeten anticiperen op deze ontwikkeling. Maar het meest belangrijke is natuurlijk de veiligheid van de fietsers. Hoe is deze te waarborgen? Voorbeelden zijn goede fietspaden en voorrang voor fietsers. Wij hebben destijds een motie hiervoor ingediend die helaas niet op een meerderheid kon rekenen. Meerdere partijen vonden de fiets al voldoende benadrukt in de mobilteitsvisie. Dat vonden wij natuurlijk erg jammer.

Daarom hebben we niet stil gezeten. Wij hebben  ervoor gekozen onze wens voor een fietsvisie stap voor stap uit te werken. Als eerst willen we een fietsveilige stad. Hiervoor hebben we in maart 2015 een Fietspadenmeldpunt ingericht. We hebben de inwoners van Tiel verzocht om fietsonveilige dan wel onvriendelijke locaties aan ons door te geven. Dit heeft geleid tot een uitvoerig rapport met 33 locaties die we aan het college hebben aangeboden. Het college gaf aan dat er geen geld was voor al deze locaties. Tevens vond ze dat de fietser zelf ook verantwoordelijk was voor zijn veiligheid.

Wij waren het hier niet mee eens en hebben twee locaties voorgedragen waarvoor we een second opinion willen. Hiervoor was wel een meerderheid in de raad te vinden. Deze twee locaties zijn de Kijkuit en de Gasthuisstraat/Vleesstraat. Wij wachten nu op deze second opinion. Zodra de resultaten binnen zijn, kunnen we verder met de volgende stappen.

Zo willen we stap voor stap er alsnog voor zorgen dat Tiel een Fietsvisie gaat krijgen, waarbij veel ruimte is voor de fietser!